Om oss

Om företaget

Yrkesstolthet

Erfarenhet

Måleri Karlskoga – Många års erfarenhet tillsammans med moderna idéer och framåtanda gör att vi stolt kan presentera ett mycket komplett måleri. Det drivs av far och son som ett genuint familjeföretag i andra och tillsammans med tredje generationen.

Våra medarbetare är fast anställda och har alla genomgått yrkesutbildningen med goda resultat. Vi är stolta över det hantverksarbete som vi utför och sätter därför stor vikt vid kvalitet och leveranssäkerhet. Vår affärsidé är enkel: “Vi ska sälja kvalitativa måleritjänster till nöjda kunder och trivas med det vi gör.” Nöjda kunder, självklart, men minst lika viktigt är nöjda medarbetare.

Kvalitet och garanti

Måleri Karlskoga har levererat kvalitativa måleritjänster till Karlskoga med omnejd i över 40 år. Vi är stolta över vårt hantverksarbete och sätter stor vikt vid service och kvalitet. Nöjd-Kund-Garanti – Att köpa måleritjänster av oss som medlem i Måleriföretagen har nu blivit ännu tryggare. För privatpersoner finns redan konsumenttjänstlagen som skydd för dina rättigheter, men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen. Vi erbjuder därför en utökad garanti på våra arbeten – Måleriföretagens egen Nöjd-Kund- Garanti. Garantin syftar till att ge dig som kund trygghet och garanterad hög kvalitet.

Vad garantin innebär för dig som konsument:

Två års garanti på utfört måleriarbete. Opartisk besiktning. Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg. Genom denna extra trygghet tillförsäkras du att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Kontaktuppgifter

kontakt@malerikarlskoga.se

Karlskoga, 691 35

Om oss

Våra målare har god yrkeserfarenhet och vi erbjuder ett brett spektra av måleritjänster. Kontakta oss när det kommer till Måleri i Karlskoga.